La Cooperativa

Formar part de la Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges fa que Gotes d’Art sigui un oli d’oliva amb uns atributs únics

La Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges neix de dues societats de pagesos vallbonins que van comprar i construir, respectivament, el Molí del Comú el 20 d’agost de 1860 i el Molí de Dalt el 21 de novembre de 1869. 

Amb uns quants anys de recorregut de les dues societats de molins d’oli de Vallbona, i un context econòmic no gaire esperançador, els pagesos de Vallbona van veure clar que calia fer un pas endavant. Novament, van optar per la suma d’esforços en una mateixa direcció, i el 2 de juliol de 1914, s’uneixen sota el nom d’Asociación Agrícola de Vallbona de las Monjas

Aquesta associació és la que actualment coneixem com a Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges, que ha prevalgut fins a l’actualitat. 

Els pagesos que han estat al capdavant de la cooperativa al llarg de la seva història, han sabut aprofitar l’energia i empenta de les èpoques favorables i han buscat noves solucions en els moments més baixos. Amb una clara visió de futur, adaptant-se a les noves conjuntures empresarials i comercials per aconseguir un treball eficient, l’entitat ha mantingut una continuïtat en la línia del temps fins a arribar a avui dia, fet que es valora amb un mèrit extraordinari. 

La formació d’aquesta Cooperativa no només ha estat beneficiosa pel que fa al tractament de les terres de Vallbona, també li donem valor pel seu pes específic dins el poble, i pels resultats educatius, socials i econòmics. Es tracta d’un patrimoni que forma part de l’entorn i una eina més per al treball de cada dia.